Reglement bij annuleren van de cursus

Reglement bij annuleren van de cursus


Indien je na inschrijving vaststelt dat je door privé- of werkomstandigheden de lessen niet zal kunnen volgen, dan kan je (volledig of een deel van) het betaalde geld terugkrijgen als volgt;
Terug te vorderen bedrag (dus inschrijvingsgeld ) bij annulering:

  •  Ten minste één weken vóór de start van de opleiding/module :
    => volledig bedrag
  •  Tussen twee weken vóór de start van de opleiding/module :
    => het bedrag, verminderd met administratiekosten en verzekering
  •  Na de officiële start van de opleiding/module :
    => geen terugbetaling


Indien Italschool vzw beslist om de opleiding te schrappen, op voorwaarde dat de opleiding/module nog niet is gestart dan krijg je het gehele bedrag terugbetaald.
Meldingen van annulatie of stopzetten dienen steeds schriftelijk (via e-mail of post) te gebeuren.
Terugbetalingen gebeuren steeds door overschrijving van het bedrag op je rekening